Sdělení o ochraně osobních údajů pro zákazníky

Společnost delfort klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu zavedla rozsáhlá technická a organizační opatření a standardy na ochranu údajů. Tyto standardy zajišťují práva všech příslušných stran a jsou průběžně revidovány a zdokonalovány.

Pro vás jako pro zákazníka jsme níže shrnuli nejdůležitější informace o ochraně údajů.
Kontaktní adresa pro dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů je:
Roll4You, s.r.o.
Olšany 18
789 62 Olšany
Česká republika

Telefon: +420 583 384 807
ochranadat@delfortgroup.com

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY A ZA JAKÝM ÚČELEM?

V kontextu zákaznického servisu, marketingu, řízení vztahů se zákazníky a účetnictví jsou údaje, které jste nám poskytli (např. jméno, kontaktní údaje, pracovní pozice), zpracovávány pro účely výchozí obchodní smlouvy a plnění obchodních vztahů. Doba uchovávání údajů vychází ze zákonných požadavků.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM A KOMU JSOU TYTO ÚDAJE PŘEDÁVÁNY?

Přístup k vašim zákaznickým údajům je umožněn pouze osobám, které se podílí na jejich zpracovávání pro výše uvedené účely (např. osoby z dalších společností skupiny, oddělení jako jsou výroba, zákaznický servis apod.). Předávání údajů mimo společnost delfort je omezeno na nezbytné minimum: pro účely přepravy se kontaktní údaje předávají přepravním společnostem.

 

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU ÚDAJŮ PRÁVA?

Právo vznést námitku / Právo na výmaz: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů nebo požadovat výmaz v případě, že neexistuje zákonem stanovená doba uchovávání nebo jiné zákonné nebo smluvní požadavky, které by byly v rozporu s vaší žádostí (např. stávající smlouva).
Právo na přístup a opravu: Na základě písemné žádosti vám poskytneme vaše osobní údaje, které v souladu se zákonnými požadavky uchováváme. V případě, že se vaše údaje změní, neprodleně provedeme jejich opravu na základě vašich informací.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu se zákony, máte možnost podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Se žádostmi týkajícími se námitek, přístupu, opravy nebo výmazu údajů kontaktujte, prosím, ochranadat@delfortgroup.com. Rádi vám také zodpovíme jakékoliv další dotazy, které se týkají ochrany soukromí.